Websiden utvikles

 
Velkommen til Folkestadvel sin hjemmeside!
Da har Folkestad vel fått en egen E-post adresse som omhandler utleie å eventuelle spørsmål dere måtte ha. Adressen er som følgende
utleie@folkestadvel.no
Folkestad vel skal tirsdag den
26/03/19 Klokken 19:00 avholde
et årsmøte i sine lokaler å ønsker
dermed å invitere alle hjertelig
velkommen,

Invitasjon sammen med agenda å
sakslister blir å finne i postkassene
på  kana iløpet av kommende uke
© 2019 Webmaster E.Halvorsen

Bilder ifra  juletrefesten som ble avholdt den 05 jan 2019
Sven Wold åpner for årets juletrefest, å holder en fin tale i påvent av fin underholdning ifra Holmsbu selskaps orkester,
Holmsbu selskapsorkester spiller mens store å små går rundt Jule treet