Websiden utvikles

 
Folkestad Vel
© 2019 Webmaster E.Halvorsen

Kjære innbygger
Folkestad vel arbeider for stedets og beboerenes beste ved å ivareta det fysiske og sosiale nærmiljøet,
Vidre er det vellets oppgave å forvalte forsamlingslokalet
<Varden>
Alle som føler tilknytning til stedet eller lokalet <Varden> kan være medlem.
Du kan registrere deg som enkeltmedlem eller familie

Kontigent 2019
Enkeltmedlem Kr 100.-
Familie              Kr 200.-
Folkestad Vel er et redskap for å lage et trivlig nærmiljø for deg pg meg å alle som bor her.
Vi ønsker alle med på laget for et felleskap.
på hjemmesiden www.folkestadvel.no  finner du noen opplysninger. Vi hører gjerne fra deg om ideer og spørsmål.
Håper du støtter vellet med dit medlemskap som koster kr 100.- for enkeltmedlem og 200.- for familiemedlemskap.
Felleskapet trenger din støtte
Håper du fortsatt vil være medlem.
Minner om grasrotandelen : 997958802, for mer info se hjemmesiden www.folkestadvel.no
Konto nr 1503.82.05355

Oppgi navn ved Innbetaling av medlemskapFolkestadvel
V/kasserer Lotta Støback
Myhreneveien 22
3483 Kana