Websiden utvikles

 
Tidligere arrangement på Varden
© 2019 Webmaster E.Halvorsen

November 2018 hadde Nmk Hurum og røyken 10 års Jubeleumsfest på varden hvor Pokaler Ble Delt ut, å fest stemningen var på topp,
Februar 2019 har Allidretten hatt barne disco på varden hvor det var mye Latter,dans å lek i vardens lokaler
NMK Hurum og røyken
Allidretten
Bilder ifra  juletrefesten som ble avholdt den 05 jan 2019
Sven Wold åpner for årets juletrefest, å holder en fin tale i påvent av fin underholdning ifra Holmsbu selskaps orkester,
Holmsbu selskapsorkester spiller mens store å små går rundt Jule treet
Juletrefest!