Websiden utvikles

 
© 2019 Webmaster E.Halvorsen

Hvis du ikke mottar info på e-post eller sms, er det fordi vi mangler din e-postadresse eller mobilnummer.
Opplysninger om dette kan sendes til Lotta@gaasa.no eller Metteingerbakke@gmail.com

Vi har i 2018 fått et stort økonomisk bidrag ifra grasrotandelen. vil du være med å støtte?
Registrer din grasrotandel på Folkestadvel, org.nr. 997958802. En stor takk til de som allerede har gjort det.


Velkommen på årsmøte!

Mvh
Styret
1
Godkjenning  av innkalling
2
Valg av møteleder og referent
3
Valg av to til å underskrive protokoll
4
Årsberetning
5
Status Komiteer
6
Regnskap
7
Valg
8
Innkommne saker
Saksliste
Årsmøte i Folkestad Vel
Tirsdag 26.03.19 Kl 19:00
På Varden